02-204 Bracket rear puller

£10.25

Kansai B
Kansai DFB 2004
Kansai DLR
Kansai DVK
Kansai FBX