12-2280-1 Needle clamp 7/32 p,pmd,dvk

£25.00

Kansai B
Kansai DVK