45-238 Needle clamp thread eyelet

£12.64

Kansai DFB 2004
Kansai DFB 2011