41-154 Needle thread tension nut

£3.00

Kansai BLX
Kansai MZ
Kansai NM
Kansai UK
Kansai W